Elektronische beveiliging

Inbraakbeveiliging

Inbrekers worden met de dag brutaler. Gelukkig staat daar tegenover dat de inbraakbeveiliging van A.S. Beveiligingstechniek B.V. steeds slimmer en afschrikwekkender wordt. En dan hebben we het nog niet eens over de betrouwbaarheid en de robuustheid van onze voor eigenaar en personeel uiteraard uiterst gebruiksvriendelijke inbraakbeveiligingssystemen.

Garanties

A.S. Beveiligingstechniek B.V. is een begrip op het gebied van inbraakbeveiliging. We zijn erkend door het VEB en leveren installaties af met het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW). Een betere garantie bestaat niet. Wij maken het inbrekers moeilijk, zo niet onmogelijk, om ongemerkt uw bedrijf, kantoor, winkel, woning of willekeurig welke andere locatie binnen te komen.

Risico analyse

Om dat te realiseren beginnen we eerst met een risicoanalyse om te zien aan welke eisen uw inbraakbeveiligingssysteem zal moeten voldoen, waarna ontwerp, goedkeuring, installatie en ingebruikneming volgen. Bij de risicoanalyse kijken we uiteraard eerst naar de combinatie van organisatorische en bouwkundige zaken, zoals het afsluiten van ramen en deuren, goed sleutelbeheer, gecertificeerd hang- en sluitwerk en glasafscherming, om daar vervolgens de elektronische maatregelen op af te stemmen. Onder elektronische maatregelen verstaan we alle beveiligingsapparatuur, zowel binnen als buiten, met een signalerende en alarmerende functie.

Woon- werkomgeving

Voor de uitvoering van deze maatregelen en het onderhoud van deze systemen bent u bij A.S. Beveiligingstechniek B.V. aan het juiste adres. Wij werken alleen met systemen die de leefbaarheid in de woon- en werkomgeving niet aantasten. Te denken valt aan systemen die uitgerust zijn met akoestisch, optisch of stil alarm of een combinatie daarvan en die, indien u dat wenst, een automatische melding hebben naar een alarmcentrale, eigenaar of buren. Aan u is de keus. Want beveiliging is maatwerk. Daarom zijn onze systemen altijd afgestemd op ieders persoonlijke situatie en eisen.

 

 

 

A.S. Beveiligingstechniek B.V.
Edisonstraat 22
2811 EM Reeuwijk
Tel. : 0348-689445