Vereniging Europese Beveiligingsbedrijven

De beveiligingsinstallateur vormt een essentiŽle schakel in de veiligheidsketen. Zijn werk zorgt voor de aansluiting van preventieve op repressieve beveiligingsmaatregelen. Toch wordt de rol van de beveiligingsinstallateur nogal eens onderschat, als er breed overleg plaatsvindt tussen overheden, verzekeraars en andere belanghebbenden. Er worden dan besluiten genomen die het werk van de beveiligingsinstallateur eerder bemoeilijken dan verbeteren. Dat kan ten kosten gaan van de kwaliteit van het eindresultaat, waardoor de veiligheidsketen als geheel verzwakt.

De Vereniging Europese Beveiligingsbedrijven ijvert al ruim zestien jaar voor de belangen van de beveiligingsinstallateurs. Zij vertegenwoordigt haar leden in het overleg met andere partijen binnen de veiligheidszorg. De VEB ziet het als missie om zodanig invloed uit te oefenen op de regelgeving, dat het werk van onder andere beveiligingsinstallateurs, productleveranciers en particuliere alarmcentrales optimaal tot zijn recht kan komen.

Daarbij worden uiteraard niet de belangen van andere partijen uit het oog verloren.

Andersom stimuleert de Vereniging Europese Beveiligingsbedrijven ook haar leden om de gezamenlijk afgesproken regelgeving te respecteren. Zij doet dat door de bedrijven te helpen de regels te begrijpen en steekproefsgewijs controle uit te oefenen. Daarbij streeft de VEB een gezonde verhouding na tussen de risicoklasse van het te beveiliging object en de vereiste bureaucratie. Op die wijze blijft de kwaliteitszorg werkbaar en betaalbaar voor alle betrokkenen.

Sinds april 2004 staat de Vereniging Europese Beveiligingsbedrijven met haar ruim 400 leden niet meer alleen. Er is aansluiting verkregen bij de brancheorganisaties Uneto-VNI en de Vereniging van Beveiligingsondernemingen Nederland (Vebon). Samen met de Vereniging van Particuliere Beveiligingsorganisaties (VPB) is een bijna duizend bedrijven tellend bolwerk ontstaan waar overheden, politici, verzekeraars en andere beleidsmakers niet makkelijk meer omheen kunnen. Binnen het Verbond van Beveiligings Organisaties (VvBO) staat de VEB nog sterker.

 

 

 

 

A.S. Beveiligingstechniek B.V.
Edisonstraat 22
2811 EM Reeuwijk
Tel. : 0348-689445